Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Adategyeztetés 2018

„Gyógyító erejű csak az, ha az emberek lelkében az egész közösség tükröződik, és a közösségben az egyes emberek lelkének ereje él.”

Kedves Szülők!

Tájékoztatunk, hogy az adategyeztetésre és a 2018/19-es tanévre megkötendő megállapodások aláírására az iskolában az alábbi időpontban kerül sor:

2018. június 18. (hétfő) 8:00-18:00 óráig

Az adategyeztetés helyszíne

Gödöllői Waldorf Általános Iskola – 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.

Az adategyeztetéshez szükséges dokumentumok

 • Bármilyen adatváltozásra került sor az elmúlt időszakban, akkor az erről szóló dokumentum, okiratbemutatása, másolata (pld. lakcímváltozás, lejárt okirat cseréje, névváltozás, új személyi igazolvány száma, stb.)
 • A tanuló személyi igazolvány másolata, vagy érvényes útlevél másolata (aki még nem adta le), mert a számát nyilván kell tartanunk. Amelyik tanulónak még nincs sem személyi igazolványa, sem érvényes útlevele, kérjük, hogy valamelyik hivatalos okmányt készíttesse el legkésőbb 2018. szeptember 1-ig, mert előírás az egyik megléte.
 • Az étkezésről szóló Szülői nyilatkozatot minden gyermek esetén egyenként kérjük kitölteni (akkor is ha nem kér étkezést a tanuló, ebben az esetben„az étkezés biztosítását nem igénylem” szövegrészt kell megjelölni.)!
  Kérjük a nyilatkozatban, csak „a kizárólag a déli meleg főétkezés” megnevezést beikszelni (X), és alul a 2018. szeptember 1-jei dátumot kérjük megadni!
 • A MÁK új törvényi változása miatt a 3 vagy több gyermeket nevelő családok esetében már nem kérünk semmilyen igazolást (MÁK határozat stb.) a kedvezményes étkezéshez, csak a mellékelt nyilatkozat kitöltését,melyben a szülő saját büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik a gyermekek létszámáról és a jogosultságról.
 • FONTOS! A rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén, és a tartósan beteg gyermekekre vonatkozóan megmaradt az igazolási kötelezettség, amit kérünk a nyilatkozat mellé leadni (orvosi igazolás + MÁK határozat a magasabb családi pótlék folyósításáról) továbbá kérjük a határidőket év közben (meghosszabbítás, felülvizsgálat ideje) figyelemmel kísérni, és az új igazolásokat is eljuttatni a titkárságra!
 • Amennyiben bármilyen változás áll be a nyilatkozati feltételekben (akár év közben is pld. felsőoktatásnál megszűnik a II. félévi hallgatói jogviszony, vagy lejár ill. megszűnik a rendszeres gyermekvédelmi támogatás kedvezménye, vagy bármely más esetben már nincs meg a 3 és több gyermekre vonatkozó jogosultság a családban, stb.) kérjük azonnal jelezni a iskola titkárságán!

Diákigazolvány igénylés

Akik még nem igényeltek diákigazolványt, vagy elvesztette a tanuló a diákigazolványát, az igénylés menete:

 1. A szülőnek a gyermekkel együtt el kell menni a lakhely szerinti Okmányirodába, ott készítik el a fotót, és az igénylést alá kell írni. Be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát (vagy személyi igazolványát), továbbá a lakcímkártyáját. Az igénylés során az okmányirodán kapott NEK-azonosítószámmal ellátott adatlapot be kell hozni az iskolába.
 2. A diákigazolvány igénylés már ingyenes, így nem kell utána díjat fizetni.
 3. A gyártás ideje kb. 2-3 hónap.
 4. A tanuló az iskolában, a titkárságon veheti át az új diákigazolványt.

A következő tanévre vonatkozó megállapodás megkötésének feltétele a vállalt támogatás kiegyenlítése vagy részletfizetési megállapodás megkötése a tartozás befizetéséről (kezességvállaló aláírásával).

Ezúton kérünk Benneteket, hogy a hátralék kiegyenlítését banki átutalással, illetve a helyszínen történőbefizetéssel teljesítsétek!


A 2018/19. tanévhez szükséges nyomtatványok


Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztatás és szülői nyilatkozat

Kérjük elolvasni azAdatkezelési tájékoztatást és kitölteni a Szülői nyilatkozatot, mely a szülőknek készült az európai általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR)megfelelően gyermekük személyes adatainak kezeléséről. A nyilatkozat egyúttal tartalmazza a hozzájárulást a tanulóról, szülőről fénykép-, video-, hangfelvétel készítéséhez, őrzéséhez, nyilvánosságra hozatalához.


Bővebb információ

Adategyeztetés: Bálint Krisztina (20/339-8587, iroda@waldorf-godollo.sulinet.hu)
Megállapodás: Juhos Krisztina (20/399-8106, egyesulet@waldorfgodollo.hu)
Egyenleg/pénzbefizetés: Mincsik Krisztina (20/5000-889)

Kérjük, akinek az adategyeztetés időpontja nem megfelelő, írásban az egyesulet@waldorfgodollo.hu címre előzetesen jelezze. Aki legkésőbb 2018. június 15-ig nem jelzi távolmaradását, annak 5.000 Ft-os pótdíjat számítunk fel.

A pót-adategyeztetés időpontja 2018. augusztus 27. (hétfő) 13:00-19:00 óráig.

Gödöllő, 2018. május 28.

 

Dr. Kiss Pál István sk.                                          Mincsik István sk.
egyesületi elnök                                                     igazgató