Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Pót – adategyeztetés

„Gyógyító erejű csak az, ha az emberek lelkében az egész közösség tükröződik, és a közösségben az egyes emberek lelkének ereje él.”

Kedves Szülők!

Mindazoknak, akik nem tudtak eljönni júniusban az Adategyeztetésre és a megállapodás aláírására

2016. augusztus 29-én, hétfőn  13.00 és 19.00 óra 

között tudunk lehetőséget biztosítani.

A 2016/17-es tanév megkezdése csak az adategyeztetésen való részvétellel és az új megállapodások megkötésével lehetséges (a 2016. július 1-től 2017. június 30-ig terjedő időszakra), így kérjük, hogy aki nem tudott eljönni júniusban, az augusztusi időpontban mindenképp jelenjen meg. Akik előzetesen nem jelezték távolmaradásukat júniusban, azoknak 5000 Ft pótdíjat számítunk fel.

A pót-adategyeztetés helyszíne:

Gödöllői Waldorf Általános Iskola – 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.

Az adategyeztetéshez szükséges dokumentumok:

  • Bármilyen adatváltozásra került sor, akkor az erről szóló dokumentum, okirat bemutatása (pld. lakcímváltozás, okirat csere, névváltozás, stb.)
  • Tanuló személyi igazolvány másolata, vagy érvényes útlevél másolata (aki még nem adta le), mert a számát nyilván kell tartanunk. Amelyik tanulónak még nincs sem személyi igazolványa, sem érvényes útlevele, kérjük, hogy készíttesse el legkésőbb 2016. szeptember 1-ig.
  • Kedvezményes étkezés igénybevételéhez kérjük újra megkérni a Magyar Államkincstártól (MÁK) a Határozatot a családi pótlék folyósításáról, tartós betegségről, tekintettel arra, hogy a kiadott igazolások egy évig érvényesek.
  • Igazolás rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósításáról (akit érint)

Diákigazolvány igénylés:

Akik még nem igényeltek diákigazolványt, vagy elvesztette a tanuló a diákigazolványát, az igénylés menete:

  1. A szülőnek a gyermekkel együtt el kell menni a lakhely szerinti Okmányirodába, ott készítik el a fotót, és az igénylést alá kell írni. Be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát (vagy személyi igazolványát), továbbá a lakcímkártyáját. Az igénylés során az okmányirodán kapott NEK-azonosítószámmal ellátott adatlapot be kell hozni az iskolába.
  2. A diákigazolvány igénylés már ingyenes, így nem kell utána díjat fizetni.
  3. A gyártás ideje kb. 2-3 hónap. A diákigazolványt a kiállítástól számított 2 hónapig érvényes igazolás helyettesíti, ezt kérésre az iskola állítja ki.
  4. A tanuló a lakcímére postai úton kapja meg a legyártott igazolványt.

A következő tanévre vonatkozó megállapodás megkötésének feltétele a vállalt támogatás kiegyenlítése vagy részletfizetési megállapodás megkötése a tartozás befizetéséről (kezességvállaló aláírásával). Ezúton kérünk Benneteket, hogy a hátralék kiegyenlítését banki átutalással, illetve a helyszínen történő befizetéssel teljesítsétek.

A 2016/17. tanévhez szükséges nyomtatványok letölthetők:

Az ebédigényléshez a 2016/2017-es tanévre is kérjük, a minden évben esedékes MÁK határozatot a családi pótlék folyósításáról, és szeptemberben egy egyszeri folyószámla kivonatot, amin szerepel a családi pótlék összege.
Előzetesen jelezzük, hogy ahol a 3 és több gyermekes családban 16. életévét betöltött tanuló van, feltétlenül szükséges szeptemberben tanévkezdéskor, és a második félévben is a tanulói jogviszony igazolásához egy iskolalátogatási igazolás, vagy felsőoktatási intézményben tanuló diáknál hallgatói jogviszony igazolás.

Bővebb információ:

Adategyeztetés: Bálint Krisztina (20/339-8587, iroda@waldorf-godollo.sulinet.hu)
Megállapodás: Juhos Krisztina (20/399-8106, egyesulet@waldorfgodollo.hu)
Egyenleg/pénzbefizetés: Mincsik Krisztina (20/5000-889)

Gödöllő, 2016. június 30.

 

Oláhné Balajti Ilona, egyesületi elnök                          Mincsik István, igazgató