Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

A szociális gyakorlat

A 11.osztályban a diákok egy három hetes szociális gyakorlaton vesznek részt. Különböző szociális intézményekben (pl. kórház, gondozó intézet, speciális gondozást igénylő gyerek otthonai, árvaház, idősek otthonai) aktívan feladatot vállalnak a minden napi rutin munkában, az egyszerű gondozási és ápolási munkától kezdve mint pl. mosdatás, sétáltatás, öltöztetés, etetés, játszás és megismerkednek különféle terápiákkal, tanítási módszerekkel.

A gyakorlat alatt megtapasztalhatják, mit is jelent felelősséget vállalni másokért, felismerni a konkrét helyzetet és e szerint cselekedni. A gyakorlat során betekintést nyernek a szociális intézmény felépítésébe, problémáiba, az ott dolgozók napi teendőibe.

A gyakorlat a szociális területen új tudatosság kibontakozásához segíti a diákokat, érzékelhetik minden egyes ember embertársai életére és fejlődésére gyakorolt jelentőségét.

Átélik, hogy milyen erőfeszítésekre van szükség, ha az ember igazán segíteni szeretne.

A gyakorlat elvégzése után beszámolót tartanak élményeikről, tevékenységeikről diáktársaiknak és a meghívott vendégeknek, melynek során gyakran megindító, hogy milyen óriási belső fejlődésen mentek keresztül ilyen rövid idő alatt. Minderről – alkalmazva a portfólió módszerét – írásos munka is készül.