Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

A mezőgazdasági gyakorlat

Iskolánkban a Waldorf — pedagógia embernevelési céljainak minél teljesebb megvalósulásáért a VI. osztálytól kezdődően egészen a VIII. osztály végéig, heti két órában oktatjuk a kertművelés tantárgyat.

Ennek a folyamatnak a befejező részeként a IX. osztályban egy 4 hetes intenzív időszak alatt, heti 3 napon keresztül, napi 2 órában végzik a kertműveléshez kapcsolódó tevékenységeket (kertépítés, terményfeldolgozás).

Ezt követi a végső lezárás tavasszal, egy 2 hetes un. mezőgazdasági gyakorlat.

Ennek során a diákok 2-3 fős kis csoportban — de akár egy személyben is — elutaznak egy gazdaságba, hogy részt vegyenek annak feladataiban.

A gazdaságok kiválasztásában rendszerint segít az iskolánk, de lehetőség van egyéni szervezésre is. Sőt, vannak, akik ezt összekapcsolják valamely idegen nyelvben való elmélyülésre és külföldre utaznak.

A fő szempont egy ilyen gazdaság kiválasztásánál, hogy lehetőleg bio-dinamikus, vagy bio legyen. Amennyiben ez nem sikerül akkor egy hagyományos gazdálkodásút is elfogadunk. Fontosnak tartjuk, hogy a gazdaság lehetőleg állattartással és növénytermesztéssel is foglalkozzon, és legyen sajáttermék feldolgozása is.

Azt is elvárjuk, hogy a diákok kapcsolódjanak be egy ilyen — lehetőleg családi, áttekinthető méretű — gazdaság mindennapi életébe rendszeres munkákon keresztül, és nyitott szemmel járva megismerjék a mezőgazdasági termelés folyamatának egységét, működését. Ezen ismereteiket egy portfoliós munkában dolgozzák fel. Ezt a munkát azután egy nyitott előadáson mutatják be a diáktársaiknak, tanáraiknak, szüleiknek és minden érdeklődőnek.