Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

A gyermekfejlődés szakaszai

2016. augusztus 10.

MEGHÍVÓ

A gyermekfejlődés szakaszai

Az emberiség fejlődése a tudattalantól a tudatosság szabadságáig, 

11 – 14 év

A színek segítségével történő tapasztaló átélés orvosi előadással egybekötve

4 napos műhelymunka
pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, szülőknek, orvosoknak, pszichológusoknak és minden felnőttnek szakmára való tekintet nélkül.

2016. augusztus 10-13
Gödöllő, Szilhát u. 14.

Előadások: Összefoglaló az egyes életszakaszok testi, lelki, szellemi igényeiről kitekintéssel arra, hogy milyen későbbi konzekvenciái lehetnek a hiányos nevelésnek a kialakuló betegségek, aszociális magatartások vonatkozásában. Miként tudunk mi felnőttek értő gyermek-olvasóvá válni?

A Fény-Szín-Sötétség festésgyakorlatok a felnőtteknek segítenek átélni, megtapasztalni az adott életkor tudatosságszintjét, annak jellemzőit. Az egyes kulturális korszakokhoz kapcsolódó színekkel dolgozunk. A gyermek tudatfejlődése megismétli a kulturális korszakokon átívelő tudatosodási folyamatot, az emberiség önmagára ébredését, benne az egyes ember önmagára ébredését. Liane Collot d’ Herbois színtana lesz ebben segítségünkre.
A 12-színminőség megélése a felnőtt saját belső munkája: önismeret is, változás lehetősége is.

Ha személyesen megtapasztaljuk, azaz nem csak értjük, de érezzük is, hogy az egyes életkorokban mire van szüksége a gyermekléleknek, – ezt nevezi az antropozófia megismerő érzésnek, amire a gyermekmegfigyelés során a Waldorf-pedagógia támaszkodik – akkor érdemben tudunk segíteni a gyermeknek abban, hogy saját individuális sorsába egészséges módon beleálló emberré váljon. A pedagógusoknak és a szülőknek nagy szerepük és nagy felelősségük van ebben. A pedagógia olyan, mint a kétélű kard. Művészi módon preventív és gyógyító, ellenkező esetben megbetegítő és romboló.

Orvosi előadások: dr. Kiss Éva Zsuzsanna, antropozófus orvos
Festésgyakorlatok: Ujváry Éva, Collot festésterapeuta, Waldorf-pedagógus

Program:
Összefoglaló a magentától a narancsig, ami a 0-10 éves életkort foglalja magában.
Továbbiakban az életkoroknak megfelelően (11-14 év) minden nap egy-egy színnel: sárgászöld, zöld, türkiz és kobaltkék színekkel dolgozunk, ami a Kréta, Görög, Bizánc, Középkor, Reneszánsz kultúrkorszakoknak felel meg.

Részvételi díj: anyagköltséggel együtt: 35 000 Ft

Jelentkezés: 2016. július 12

Jelentkezés: e-mailben: eva.ujvary29@gmail.com

Jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében fogadunk el, 5000Ft regisztrációs díj, vagy a teljes részvételi díj átutalásával az alábbi bankszámlaszámra:
1010 3836-2670 8400-0100 3005

A jelentkezéshez a következő adatokat kérjük: lakcím, telefonos elérhetőség, e-mail cím.

További információ: Ujváry Éva: +36 20 575 7049

https://festesterapia.wordpress.com/