Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

A 2016/17 évi költségvetés terv (főösszesítő + iskola + óvoda + egyesület)

Szöveges magyarázat a 2016.07.01.-2017.06.30. tanév költségvetés tervezetéhez

  • tervezett létszám minkét intézményben emelkedik: óvodában 40 fő, iskolában 205 fő
  • az iskolában nem változnak a fizetendő díjak, a művészeti hozzájárulás fizetési határideje kerül korábbi időszakra
  • az óvodában 2 000 Ft-al emelkednek a vállalási díjak 18 500 Ft-ra, mert megszűnik a külön étkezési hozzájárulás
  • az iskolában több csoportbontás, délutáni foglalkoztatás, tanulószoba finanszírozására van lehetőség
  • az iskolában osztályonként egyre növekvő mértékben osztálykirándulás részbeni finanszírozására van fedezet
  • iskolában a működési költségvetés csaknem 11 mFt nyereséggel zárul
  • az óvodában a működés nyeresége jelenlegi lehetőségek alapján várhatóan 1,7 mFt körül alakul
  • a költségvetés pozitív eredményét mindkét intézményben még folyamatban lévő tervek megvalósítása érdekében indokoltak megtartani. Iskolában lehetőség szerint: tornasátor, épület felújítás, az épület működési előírásoknak megfelelő átalakítása, személyi költségekre. Óvodában az épületre indokolt a fejlesztési alapon kívül a nyereséget megtartani. Felhasználásuk költségvetés módosítással történik.

2016_17_költségvet_terv_kozgyul_főösszes

2016_17_költségvet_terv_kozgyul_óvoda_v1

2016_17_költségvet_terv_kozgyul_iskola_v1

2016_17_költségvet_terv_kozgyul_egyesület_v1