Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

13. osztály

Útmutatások

A 13. év az érettségire való felkészítést szolgálja. A Waldorf-tanterv jellegéből adódóan ugyanis vannak olyan témakörök, amelyek tárgyalására csak ezen az évfolyamon kerülhet sor. Az érettségire való felkészítés a tantárgyi tételsorok alapján a Gimnáziumi Érettségi Vizsgaszabályzatban foglaltaknak megfelelően történik. A vizsgázást is gyakorolják a diákok: ez a tanév során két alkalommal, ősszel és kora tavasszal része az érettségire készülésnek.

Az évfolyamra lépés feltételei

A 13. évfolyamra az léphet, aki Waldorf-iskolai tanulmányai sikeres befejezését tanúsítja: ez a 12. évfolyam végén a választott éves munka bemutatását és sikeres megvédését, valamint a záróbizonyítvány megszerzését jelenti.

A 13. évfolyamon legalább annyi tárgyat kell tanulniuk a tanulóknak, amennyiből érettségi vizsgára jelentkeznek. Ebből következően az osztály nem rendelkezik egységes órarenddel. A választott tantárgyakról minden tanulónak egyénileg a 12. osztályban júniusig kell döntenie, így tud az iskola egyénre szabott órarendet készíteni.

Egyénre szabott órakeretek

A 13. évfolyam kötelező tantárgyai megegyeznek az érettségi vizsga kötelező tárgyaival: magyar nyelv és irodalom (heti 4 óra), matematika (heti 3 óra), történelem (heti 3 óra), idegen nyelv (heti 4 óra).

Továbbá a szabadon választott tantárgyakból 3-3 óra, valamint az emelt szintű érettségi tantárgyakból további 3 ill. 4 óra az előírt keret. A kötelezően és szabadon választható tárgyakat és azok óraszámát az egyes iskolák helyi tantervükben szabályozzák.

A tanév alatti vizsgák

A diákok két vizsga keretében adnak számot tudásukról.  A tanárok a vizsgák módját (írásbeli és/vagy szóbeli, gyakorlati) a mindenkori érettségi vizsgakövetelményeket követve szervezik meg. Az évközi vizsgákat a kötelező és az osztály diákjai által szabadon választott tantárgyakból tartják. A tanárok a tételsorok összeállításában is a Gimnáziumi Érettségi Vizsgaszabályzat rendelkezéseit tartják szem előtt. Az iskola pedagógiai célkitűzése az, hogy ezek a vizsgák komoly és egyben arányos feladatot jelentsenek a diákoknak. A javításban és az értékelésben is ez az elv érvényesül. A sikertelen vizsgákat kétszer lehet megismételni. A harmadik alkalommal is sikertelen vizsga azt jelenti, hogy a jelöltnek minden tárgyból meg kell ismételnie a 13. évet, azaz az adott évben nem bocsátható  érettségi vizsgára.

Felkészítés a továbbtanulásra

A kétszintű érettségi a továbbtanulás szempontjait veszi figyelembe, a diákoknak a felsőoktatási intézményben előírtak alapján kell szintet választaniuk, a felkészítésben az iskola igyekszik segíteni emelt szintű órák biztosításával. Bár a felsőoktatási felvételi nem egyenlő az érettségi vizsgával, minden esetben segítünk diákjainknak az eljárásban, a jelentkezés lebonyolításában és természetesen a döntésükben.