Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Ebédbefizetés / VÁLTOZÁS 2016 JANUÁRTÓL!

A DIGITMENZA online felületén történő ebédrendelés nem váltotta be a hozzá fűződő reményeinket, így ez januártól MEGSZŰNIK!

A továbbiakban visszatérünk a hagyományos papír alapon leadott rendeléshez, egyszerűsítve a dolgot azzal, hogy az ebédigényt elég lesz félévente egyszer leadni. Ez a tanév során a gyermekek 95 %-ánál úgysem változik, ezért a havi megrendelések leadásának az ő esetükben nincs jelentősége, így erről elég lesz egyszer, augusztusban a beiratkozásnál, ill. most januárban nyilatkozni. Ehhez kérjük a csatolt ,,Évi ebédrendelő” nyomtatványt ezen a héten legkésőbb szerdáig, január 6-ig Mincsik Krisztinának eljuttatni.

Annak, aki továbbra is havonta szeretne – például a menü alapján – ebédet rendelni, a jövőben ugyanúgy lehetősége lesz ezt megtenni, ehhez csupán a ,,Havi ebédrendelő” lap időben –  az új hónap megkezdése előtt, legkésőbb az adott hónap elsejéig! –  való leadása szükséges!

Az ebédbefizetések módja és határideje nem változik, az aktuális hónapot előre – minden hónap 6-áig – kérjük az iskola étkezés alszámlájára (11784009-20210847) átutalni, illetve pénztári napokon itt az irodában rendezni.

A hiányzások lemondása szintén változatlanul Haffner Adreánál a 06/30-248-7364 számon SMS-ben lehetséges. A hiányzások jóváírása a tanév utolsó hónapjában realizálható, illetve év közben személyesen egyeztethető!

A nyomtatványok átvehetők a gazdasági irodában, valamint a későbbiekben letölthetők majd a honlapról (most pedig megtalálhatóak a mellékletben) és akár aláírva beszkennelve e-mailben is visszaküldhetők a mincsik.krisztina@gmail.com email címre!

Mincsik Krisztina